Cristian Lascu “Woman from Mehedinti Plateau” Carpathian Mountains, Romania

CRISTIAN LASCU
“Woman from Ponoarele” on Mehedinti Plateau (Carpathian Mountains)
Photos © Cristian Lascu